Τι είναι η αστρική προβολή

Με τον όρο αστρική προβολή χαρακτηρίζεται κατά τον αποκρυφισμό

η μεταφυσική / εσωτερική εμπειρία κατά την οποία το “αστρικό” σώμα αποχωρίζεται από το “υλικό” σώμα. Το αστρικό σώμα σύμφωνα με του αποκρυφιστές είναι άρρηκτα δεμένο με το υλικό και δεν υπόκειται στην αντίληψη των αισθήσεων. Πολλές φορές συνδέεται ουσιαστικά με το ψυχικό φαινόμενο γνωστό και ως εξ αποστάσεως παρατήρηση (remote viewing(.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μεταφυσικής υπάρχουν πολλές διαστάσεις ύπαρξης. Είναι ο υλικός μας κόσμος όπως τον γνωρίζουμε και είναι και άλλοι κόσμοι, παράλληλοι αλλά και ανεξάρτητοι με αυτόν, ένας εκ των οποίων είναι ο αστρικός. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτελούνται απο πολλά “σώματα” καθένα απο τα οποία έρχονται σε επαφή με κάποιους από αυτούς τους κόσμους/διαστάσεις.
Το βίωμα

Κατά την αστρική προβολή λοιπόν, το αστρικό μας σώμα αποχωρίζεται από το φυσικό μας σώμα, διατηρώντας τη συνείδηση μας και ταξιδεύουμε σε αυτό το κόσμο. Οι περιορισμοί του υλικού κόσμου παύουν να ισχύουν κατά την αστρική μας προβολή. Μπορούμε να έχουμε συνείδηση πάνω στο ταξίδι μας και να το κατευθύνουμε οπουδήποτε στο φυσικό ή αστρικό κόσμο. Σε όλο το ταξίδι, όσο βρίσκεται το αστρικό σώμα έξω από το υλικό, συνδέεται με το τελευταίο με ένα δεσμό, που περιγράφεται από κάποιους ερευνητές ως ασημένιο νήμα. Σύμφωνα με τους τελευταίους ο δεσμός αυτός σπάει μόνο μετά το θάνατο, άρα και τα αστρικά ταξίδια είναι ασφαλή.
Όταν το αστρικό σώμα γυρίσει, η μεγιστοποιημένη συνείδηση της πραγματικότητας υφίεται και έτσι ξεχνά ο άνθρωπος τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του εκτός και αν σπεύσει να καταγράψει άμεσα την εμπειρία του.
Θεωρία & Έρευνες

Αστρική προβολή θεωρείται έμφυτη ικανότητα σε κάθε άνθρωπο και είναι πιθανό να την πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε με μία σχετική προσπάθεια.
Πολλές φορές η αστρική προβολή συνδέεται με υπεραισθητηριακή αντίληψη το φωτεινό ονείρεμα δηλαδή το συνειδητό όνειρο και άλλες ψυχικές δυνάμεις.
Η αστρική προβολή αποτέλεσε πεδίο και επιστημονικής έρευνας διεξάγοντας πειράματα με ποικίλα συμπεράσματα. Γενικά δε θεωρείται παραδεκτό επιστημονικό πεδίο έρευνας καταρχήν λόγω έλλειψης συγκεκριμένης θεωρίας και αποτελεσμάτων που να μπορούν να αναπαραχθούν σε στείρες συνθήκες εργαστηρίου. Ωστόσο αποτελεί ακόμα πεδίο έρευνας.
Παρά όμως την έλλειψη “πειστικών” αποτελεσμάτων πολλές αξιόλογες υπηρεσίες διεξήγαγαν και διεξάγουν πειράματα και έρευνες ακόμα και τώρα όπως το υπουργείο άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και η υπηρεσία πληροφοριών των Η.Π.Α., η CIA.

Αρέσει σε %d bloggers: