Λουτρό καθαρισμού ενέργειας

Θα χρειαστείτε
2 Λευκά κεριά 1 χούφτα ύσσωπο 1 χούφτα απήγανο 1 χουφτα θαλασσινό αλάτι
Διαδικασία

Βραζετε τα βότανα και σουρωνετε το νερό σε ενα δοχειο ριχνετε τελος το θαλασσινό αλάτι στο νερό. Τοποθετηστε στη μπανιέρα τα κεριά αριστερά και δεξιά σας και σταθείτε αναμεσά τους. Ανάψτε τα κεριά και διαβάστε τον ψαλμό 51 του Δαυίδ,μόλις τελειώσετε ριξτε το νερό πάνω απο το κεφαλι σας.
Ψαλμος 51 ή 50 κατα τους 70
Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός. Σοί μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα· όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις οσυ και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας· τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι· πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ΄εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
Δόξα…. Και νυν…. Αλληλούια.
Στη Νεοελληνική:
“Σπλαχνήσου με Θεε μου μεσ’ την Αγάπη Σου,μέσ ‘την αμέτρητη ευσπλαχνία Σου συγχωρησέ τα ανομηματά μου. Πλύνε με ολόκληρον απο την παραβασή μου,απο την αμαρτία μου καθαρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου,το σφάλμα μου αδιακοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε Σενα,Σε Σένα προπαντώς αμάρτησα κι ο,τι κακό ενωπιόν Σου το έκανα.Ετσι, θα Είσαι δίκαιος στην αποφασή Σου και άψογος στην κρίση Σου… Δές,οτι μές την αμαρτία γεννήθηκα,στην ανομία ζώ απο την πρωτη στιγμή της υπαρξής μου,γιατι Εσύ,αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία Σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισε με με Υσσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν,πλύνε με και απ’το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω απ’τη γιορτή κι απ’τη χαρά, δώσε να αγαλλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου.Φτιάξε μου Θεε μου μια καθαρή καρδιά και νέο πνευμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά Σου , μη μου πάρεις τ’ Αγιο Σου Πνευμα.Της Λύτρωσης Σου δωσ’μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνευμα στήριξέ με. Στους ανομους θα διδάξω τους δρόμους Σου και οι αμαρτωλοί Σε Σενα θα επιστρεψουν. Απάλλαξέ με απο τη βαριά για το εγκλημά μου ποινή,Θεε!Θεε ελευθερωτή μου κι η γλωσσα μου θα εξυμνήσει τη δικαιοσύνη Σου.Κύριε,τα χείλη μου θα ανοιξεις και το στόμα μου τον ύμνο Σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες θα Σου πρόσφερα,μα δεν ευφραίνεσαι με ολοκαυτώματα.Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνευμα…καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη ο Θεός δεν την καταφρονεί…Ευδόκησε Κύριε ν ευεργετήσεις τη Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ,τότε ευχάριστα θα δεχθείς θυσίες επανόρθωσης,ολοκαυτώματα και προσφορές…τότε θα θυσιαστούν μοσχάρια στο θυσιαστηριό Σου.
Δόξα… και νυν Αλληλούια”
Αρέσει σε %d bloggers: