Δημήτριος Παναγιωτίδης

Ερευνητής – Αστρολόγος-Σύμβουλος Εναλλακτικών Θεραπειών.

Ασχολείται  με την αστρολογία, την εσωτερική φιλοσοφία, τις εναλλακτικές θεραπείες και το διαλογισμό από νεαρή ηλικία σε μια προσπάθεια κατανόησης του άπειρου ενεργειακού δυναμικού του ανθρώπου και της αλληλεπίδρασής του με τη φύση.

Αστρολόγος και σύμβουλος εναλλακτικών θεραπειών στο βαθμό του master reiki παρέχεί υπηρεσίες ολιστικής υγείας & συμβουλευτικής αστρολογίας καθώς και σεμινάρια εσωτερικής αναζήτησης, για όλους αυτούς που αποζητούν τη γνώση και την κατανόηση των συμπαντικών αυτών μυστηρίων.